Licencja
Luzik (skrypt) jest programem typu freeware, czyli można go używać za darmo i bez ograniczeń czasowych. Można go również dowolnie modyfikować, jednak z jednym wyjątkiem: nazwa skryptu, autora oraz numer wersji muszą pozostać bez zmian.
Dystrybucja Luzika może odbywać się bez ograniczeń dopóty, dopóki:

Oryginalna wersja skryptu osiągalna jest ze strony domowej Luzika
Luzik Home Page: http://luzik.by.tux.pl/
Skrypt wykorzystuje program mIRC (mIRC32.exe) autorstwa Khaleda Mardam-Bey'a
mIRC Home Page: http://www.mirc.co.uk/
Logo mIRC jest zastrzeżonym znakiem towarowym mIRC Co. Ltd.

Gwarancja
Luzik jest oprogramowaniem darmowym i w postaci tej nie posiada żadnej gwarancji ze strony autora, w szczególności gwarancji dotyczącej funkcjonowania i poprawności działania skryptu. Ponad to autor nie może odpowiadać prawnie za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania skryptu, zarówno związane z systemem operacyjnym i systemem plików komputera na którym skrypt został zainstalowany, jaki i sieciami lokalnymi oraz rozległymi, a w szczególności sieciami IRC.